Pokračuj

Arboristická pomoc zasaženým
oblastem

Pomoc po živelné katastrofě potřebují i stromy. Zajišťujeme jejich bezpečné zachování a perspektivu pro budoucnost.

Chci nabídnout pomoc Potřebuji pomoc

O čem je ArboHelp?

Organizujeme pomoc oblasti zasažené tornádem v oblasti posouzení stavu stromové populace, ošetření stromů a zajištění výsadeb nových jedinců.

Veškeré aktivity provádíme profesionálně
s realizací prací dle arboristických standardů a kontrolou technickým dozorem. Aktivita probíhá ve spolupráci společností SAFE TREES, Arboristické akademieČeského svazu ochránců přírody.

Průzkum stavu stromů

V části zasažené oblasti existuje dlouhodobá správa stromové populace pomocí oborového portálu stromypodkontrolou.cz.

V této části projektu dojde k podrobnému vyhodnocení impaktu katastrofy, a to jak pomocí vizuálního posouzení dobrovolníky, tak i detailní rekognoskace profesionálními konzultanty a aktualizaci dat. Kromě informací nutných k návrhu odpovídajícího ošetření počítáme i s detailní analýzou vlivu extrémního zatížení na nosné struktury stromů a jejich biomechanickou analýzou ve spolupráci s akademickými pracovišti.

Návrh realizace ošetření

Arboristická ošetření stromů nezahrnují pouze řešení akutních problémů s bezpečností osob a okolních struktur. Je třeba realizovat i zásahy, související se stabilizací korun a zajištění možné bezpečné existence přeživších stromů na daném stanovišti. Veškeré aktivity budou navržené na základě oborových standardů a jejich provedení bude koordinované s využitím odborných (certifikovaných) arboristických firem.

Výsadby pro budoucnost

Projekt výsadeb stromů do obcí i volné krajiny je základním opatřením, které vede k regeneraci krajiny zasažené živelnou katastrofou. Chceme se orientovat zejména na pomoc osobám, jejichž majetek byl zničen a napomoci formou výsadeb k postupné obnově zasažených oblastí. Výsadby proběhnou formou dárcovsky zajištěných stromů, vysazených odbornými zahradníky a arboristy. Požadavek na zajištění výsadeb získáváme pomocí následujícího formuláře.

Registrace

Pokud chcete pomoci v zasažených oblastech, případně pokud žádáte o pomoc, využijte následující formulář.

1 Registrace

Uveďte prosím kontakt na sebe a obecnou definici požadavku. Následně se Vám ozve náš pracovník.

2 Zkonstatování stavu

Nejsme schopni zajistit akutní pomoc s kácením a řešením havarijních stavů.

Počítejte s tím, že naše práce se zaměřuje na koncepční ošetření přeživších stromů a adaptaci zasažené krajiny formou nových výsadeb.

3 Realizace práce

Vlastní provedení prací probíhá v koordinaci s městem Hodonín, starosty obcí a vlastníky pozemků. Technologická úroveň prací bude kontrolovaná zástupcem technického dozoru.  

Chcete pomoci jinak?

Přispějte na výsadbu zeleně na jižní Moravě prostřednictví sbírky nadace Partnerství a pomozte tak obnovit životní prostředí a ekosystémy po živelné pohromě.

Novinky

Pozvánka na komunitní výsadbu stromů

V sobotu 9. 4. 2022 se bude v Hodoníně konat druhá komunitní výsadba stromů. Sraz v 10 hodin před ZŠ U Červených domků.

Po tornádu zkontroloval spolek arboHELP 5500 stromů, přes 1000 jich šlo k zemi

Přečtěte si článek o obnově stromů v oblasti zasažené tornádem na webu Ekolist.

Pozvánka na komunitní výsadbu stromů

Ve středu 17. 11. 2021 se bude v Hodoníně konat první "potornádová" komunitní výsadba stromů. Sraz v 10 hodin na Náměstí Bohuslav Martinů.

Duby ve Stebně na Lounsku

Takto situace vypadala bezprostředně po úderu extrémního větru na hrázi rybníka u obce Stebno (okres Louny). Aktuálně ve spolupráci s vlastníkem - Povodím Ohře - řešíme záchranu a stabilizaci přeživších dubů. Více informací na www.stromypodkontrolou.cz.

Tornádo přežily velké stromy. Odhodily korunu

Škody způsobené červnovým tornádem se na nelesní zeleni podle odborníků vyšplhají do desítek až stovek milionů korun. Prvotní průzkum zasažené stromové populace na Hodonínsku a Břeclavsku ale ještě není u konce.

Dosud zkontrolováno přes 2000 stromů

V rámci projektu proběhla dosud (29. 7.) kontrola více než 2000 stromů v nejvíce zasažené části města Hodonín. Díky všem dobrovolníkům!

Otevřená diskuse o možnostech řešení situace v oblasti zasažené tornádem

Dnes v Otevřené zahradě Nadace Partnerství proběhla otevřená diskuse o možnostech řešení situace v oblasti zasažené tornádem.

Vstupní jednání

Vstupní jednání se zástupci správy zeleně města Hodonín proběhlo 29. 6. 2021. Představena byla platforma arboHELP a dohodnuté zahájení průzkumných prací. Započalo oslovování dobrovolníků, práce na aktualizaci dat v portálu www.stromypodkontrolou.cz. Zahajujeme 20. 7.